20XX

4.000

Số lượng đĩa: 1 DVD

Thể loại: Hành động
Hãng sản xuất: Batterystaple Games, Fire Hose Games
Hãng phát hành: Batterystaple Games
Ngôn ngữ: English
Ngày phát hành: 16-08-2017
Chế độ chơi: Chơi đơn / chơi mạng
Chơi mạng thông qua hệ thống: Internet / common screen
Số lượng người chơi: 1 – 2
Điểm đánh giá: 6.6 / 10

Hỗ trợ

ĐẶT HÀNG NHANH