Aqua Moto Racing Utopia

4.000

Số lượng đĩa: 1 DVD

Thể loại: Thể thao, Mô phỏng
Hãng sản xuất: Zordix AB
Hãng phát hành: Zordix AB
Ngôn ngữ: English
Ngày phát hành: 30-11-2016
Chế độ chơi: Chơi đơn / chơi mạng
Chơi mạng thông qua hệ thống: Internet / common screen
Số lượng người chơi: 1 – 4
Điểm đánh giá: 7.0 / 10
NOTE: Bản của vitinhngocphuoc.com là bản “Aqua Moto Racing Utopia Weekly Challenges” bao gồm bản gốc và tất cả DLCs + game đã được được update lên version mới nhất.

Hỗ trợ

ĐẶT HÀNG NHANH