Command & Conquer Remastered Collection

24.000180.000

Thể loại: Chiến thuật
Hãng sản xuất: Petroglyph
Hãng phát hành: Electronic Arts Inc.
Ngôn ngữ: English
Ngày phát hành: 05-06-2020
Chế độ chơi: Chơi đơn / chơi mạng
Chơi mạng thông qua hệ thống: Internet
Điểm đánh giá: 7.8 / 10


HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC MUA HÀNG

Hỗ trợ
Xóa

ĐẶT HÀNG NHANH