Dead or Alive 5 Last Round

8.000

Số lượng đĩa: 2 DVD

Thể loại: Hành động, Đối kháng
Hãng sản xuất: Team Ninja
Hãng phát hành: Tecmo Koei
Ngôn ngữ: English
Ngày phát hành: 30-03-2015
Chế độ chơi: Chơi đơn / chơi mạng
Chơi mạng thông qua hệ thống: Internet / split screen
Số lượng người chơi: 1 – 2
Điểm đánh giá: 8.1 / 10

Hỗ trợ

ĐẶT HÀNG NHANH