DUCATI 90th Anniversary

12.000

Số lượng đĩa: 3 DVD

Thể loại: Thể thao, Mô phỏng, Đua xe
Hãng sản xuất: PMilestone
Hãng phát hành: Milestone
Ngôn ngữ: English
Ngày phát hành: 09-06-2016
Chế độ chơi: Chơi đơn / chơi mạng
Chơi mạng thông qua hệ thống: Internet
Số lượng người chơi: 1 – 16
Điểm đánh giá: ?? / 10

Hỗ trợ

ĐẶT HÀNG NHANH