Homeworld: Deserts of Kharak

8.000

Số lượng đĩa: 2 DVD

Thể loại: Chiến thuật
Hãng sản xuất: Blackbird Interactive
Hãng phát hành: Gearbox Software
Ngôn ngữ: English
Ngày phát hành: 20-01-2016
Chế độ chơi: Chơi đơn / chơi mạng ,
Chơi mạng thông qua hệ thống: Internet
Điểm đánh giá: 9.3 / 10

Hỗ trợ

ĐẶT HÀNG NHANH