LEGO City: Undercover

16.000

Số lượng đĩa: 4 DVD

Thể loại: Hành động
Hãng sản xuất: TT Fusion
Hãng phát hành: Warner Bros. Interactive Entertainment
Ngôn ngữ: English
Ngày phát hành: 04-04-2017
Chế độ chơi: Chơi đơn
Điểm đánh giá: 9.7 / 10

Hỗ trợ

ĐẶT HÀNG NHANH