LEGO Jurassic World

12.000

Số lượng đĩa: 3 DVD

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu
Hãng sản xuất: Traveller's Tales
Hãng phát hành: Warner Bros Interactive Entertainment
Ngôn ngữ: English
Ngày phát hành: 12-06-2015
Chế độ chơi: Chơi đơn / chơi mạng
Chơi mạng thông qua hệ thống: Internet / common screen
Điểm đánh giá: 9.1 / 10

Hỗ trợ

ĐẶT HÀNG NHANH