Marvel Ultimate Alliance 2016 Bundle

12.000

Số lượng đĩa: 3 DVD

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Nhập vai
Hãng sản xuất: Zoë Mode
Hãng phát hành: Activision
Ngôn ngữ: English
Ngày phát hành: 27-07-2016
Chế độ chơi: Chơi đơn / chơi mạng
Chơi mạng thông qua hệ thống: Internet / common screen
Điểm đánh giá: ?? / 10

Hỗ trợ

ĐẶT HÀNG NHANH