NBA 2K19

68.000

Số lượng đĩa: 17 DVD

Thể loại: Mô phỏng, Thể thao
Hãng sản xuất: Visual Concepts
Hãng phát hành: 2K Sports
Ngôn ngữ: English
Ngày phát hành: 11-09-2018
Chế độ chơi: Chơi đơn / chơi mạng
Chơi mạng thông qua hệ thống: Internet / common screen
Điểm đánh giá: 6.2 / 10

Hỗ trợ

ĐẶT HÀNG NHANH