One Piece: Pirate Warriors 3

12.000

Số lượng đĩa: 3 DVD

Thể loại: Hành động
Hãng sản xuất: Omega Force
Hãng phát hành: Bandai Namco Entertainment
Ngôn ngữ: English
Ngày phát hành: 28-08-2015
Chế độ chơi: Chơi đơn
Điểm đánh giá: 8.9 / 10

Hỗ trợ

ĐẶT HÀNG NHANH