Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy

4.000

Số lượng đĩa: 1 DVD

Thể loại: Phiêu lưu
Hãng sản xuất: CAPCOM Co., Ltd.
Hãng phát hành: CAPCOM Co., Ltd.
Ngôn ngữ: English
Ngày phát hành: 09-04-2019
Chế độ chơi: Chơi đơn
Điểm đánh giá: 6.0 / 10

Hỗ trợ

ĐẶT HÀNG NHANH