RESIDENT EVIL 2: Deluxe Edition

24.000

Số lượng đĩa: 6 DVD

Thể loại: Hành động, Kinh dị
Hãng sản xuất: CAPCOM Co., Ltd.
Hãng phát hành: CAPCOM Co., Ltd.
Ngôn ngữ: English
Ngày phát hành: 25-01-2019
Chế độ chơi: Chơi đơn
Điểm đánh giá: 7.2 / 10

Hỗ trợ

ĐẶT HÀNG NHANH