RIOT: Civil Unrest

4.000

Số lượng đĩa: 1 DVD

Thể loại: Mô phỏng, Chiến thuật
Hãng sản xuất: Leonard Menchiari, IV Productions
Hãng phát hành: Merge Games
Ngôn ngữ: English
Ngày phát hành: 12-02-2019
Chế độ chơi: Chơi đơn / chơi mạng
Chơi mạng thông qua hệ thống: split screen
Số lượng người chơi: 1 – 4
Điểm đánh giá: 6.7 / 10

Hỗ trợ

ĐẶT HÀNG NHANH