The Catch: Carp & Coarse

24.000180.000

Thể loại: Thể thao, Mô phỏng, Chiến thuật
Hãng sản xuất: Dovetail Games
Hãng phát hành: Dovetail Games
Ngôn ngữ: English
Ngày phát hành: 30-06-2020
Chế độ chơi: Chơi đơn / chơi mạng
Chơi mạng thông qua hệ thống: Internet
Số lượng người chơi: 1 – 4
Điểm đánh giá: 7.0 / 10


HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC MUA HÀNG

Hỗ trợ
Xóa

ĐẶT HÀNG NHANH