WWE 2K19

48.000

Số lượng đĩa: 12 DVD (~44 GB)

Thể loại: Mô phỏng, Thể thao
Hãng sản xuất: Visual Concepts
Hãng phát hành: 2K Games
Ngôn ngữ: English
Ngày phát hành: 09-10-2018
Chế độ chơi: Chơi đơn / chơi mạng
Chơi mạng thông qua hệ thống: Internet
Điểm đánh giá: 8.3 / 10

Hỗ trợ

ĐẶT HÀNG NHANH