Vi tính Ngọc Phước xin kính chào quí khách!
Phiêu lưu - Kinh dị

Hiển thị 1–40 trong 163 kết quả

11-11: Memories Retold

0xem
8.000
Số lượng đĩa: 2 DVD Thể loại: Phiêu lưu Hãng sản xuất: Aardman Animations, Digixart Hãng phát hành: BANDAI NAMCO Entertainment Europe Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 9-11-2018 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 8.5 / 10

Age of Barbarian Extended Cut

0xem
8.000
Số lượng đĩa: 2 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Nhập vai Hãng sản xuất: Crian Soft Hãng phát hành: Crian Soft Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 20-05-2016 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 6.2 / 10

Agent 9

4.000
0xem

Agent 9

0xem
4.000
Số lượng đĩa: 1 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Chiến thuật Hãng sản xuất: Noodle Games Hãng phát hành: Noodle Games Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 15-03-2019 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 6.6 / 10

Alekhine’s Gun

4.000
0xem

Alekhine’s Gun

0xem
4.000
Số lượng đĩa: 1 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: Haggard Games Hãng phát hành: Maximum Games Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 11-03-2016 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 8.5 / 10

Alien: Isolation

12.000
0xem

Alien: Isolation

0xem
12.000
Số lượng đĩa: 3 DVD Thể loại: Hành động, Kinh dị Hãng sản xuất: Creative Assembly Hãng phát hành: SEGA Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 07-10-2014 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 9.1 / 10

Alone in the Dark: Illumination

0xem
8.000
Số lượng đĩa: 2 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Kinh dị Hãng sản xuất: Pure Hãng phát hành: Atari / Infogrames Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 12-06-2015 Chế độ chơi: Chơi đơn / chơi mạng Chơi mạng thông qua hệ thống: Internet...

Anima Gate of Memories

0xem
4.000
Số lượng đĩa: 1 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Nhập vai Hãng sản xuất: Anima Project Hãng phát hành: Badland Games Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 03-06-2016 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 8.3 / 10

Assassin’s Creed Chronicles Trilogy

0xem
8.000
Số lượng đĩa: 2 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: Climax Studios Hãng phát hành: Ubisoft Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 16-02-2016 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 6.3 / 10

Assassin’s Creed Chronicles: China

0xem
4.000
Số lượng đĩa: 1 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: Climax Studios Hãng phát hành: Ubisoft Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 21-04-2015 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 7.5 / 10

Assassin’s Creed Chronicles: India

0xem
4.000
Số lượng đĩa: 1 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: Climax Studios Hãng phát hành: Ubisoft Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 12-01-2016 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 5.7 / 10

Assassin’s Creed III Remastered

0xem
36.000
Số lượng đĩa: 9 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: Ubisoft Entertainment Hãng phát hành: Ubisoft Entertainment Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 30-03-2019 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 7.0 / 10

Assassin’s Creed Odyssey

0xem
60.000
Số lượng đĩa: 15 DVD (~62.63 GB) Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Nhập vai Hãng sản xuất: Ubisoft Hãng phát hành: Ubisoft Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 05-10-2018 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 6.7 / 10

Assassin’s Creed: Rogue

0xem
8.000
Số lượng đĩa: 2 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: Ubisoft Studios Hãng phát hành: Ubisoft Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 10-03-2015 Chế độ chơi: Chơi đơn / chơi mạng Chơi mạng thông qua hệ thống: Internet Điểm đánh giá:...

Assassin’s Creed: Syndicate – Gold Edition

0xem
32.000
Số lượng đĩa: 8 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: Ubisoft Studios Hãng phát hành: Ubisoft Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 23-10-2015 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 6.6 / 10 Ghi chú: Đã được tích hợp gói...

Assassin’s Creed: Unity

0xem
36.000
Số lượng đĩa: 9 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: Ubisoft Studios Hãng phát hành: Ubisoft Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 11-11-2014 Chế độ chơi: Chơi đơn / chơi mạng Chơi mạng thông qua hệ thống: Internet Điểm đánh giá:...

Avenging Angel

12.000
0xem

Avenging Angel

0xem
12.000
Số lượng đĩa: 3 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Nhập vai Hãng sản xuất: Dark Amber Softworks Hãng phát hành: Dark Amber Softworks Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 15-06-2018 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 6.2 / 10

Batman: Arkham Knight

32.000
0xem

Batman: Arkham Knight

0xem
32.000
Số lượng đĩa: 8 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: RockSteady Studios Hãng phát hành: Warner Bros Interactive Entertainment Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 23-06-2015 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 9.5 / 10

BATTLETECH

16.000
0xem

BATTLETECH

0xem
16.000
Số lượng đĩa: 4 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Chiến thuật Hãng sản xuất: Harebrained Schemes Hãng phát hành: Paradox Interactive Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 24-04-2018 Chế độ chơi: Chơi đơn / chơi mạng Chơi mạng thông qua hệ thống: Internet...

Bayonetta

12.000
0xem

Bayonetta

0xem
12.000
Số lượng đĩa: 3 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: PlatinumGames Hãng phát hành: SEGA Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 11-04-2017 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 6.2 / 10

Below

4.000
0xem

Below

0xem
4.000
Số lượng đĩa: 1 DVD Thể loại: Phiêu lưu, Nhập vai Hãng sản xuất: Capybara Games Hãng phát hành: Capybara Games Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 15-12-2018 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 7.1 / 10

Ben and Ed

4.000
0xem

Ben and Ed

0xem
4.000
Số lượng đĩa: 1 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: Sluggerfly Hãng phát hành: Sluggerfly Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 09-12-2015 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 6.2 / 10

Bionic Commando

8.000
0xem

Bionic Commando

0xem
8.000
Số lượng đĩa: 2 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: Grin Hãng phát hành: Capcom Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 17-07-2009 Chế độ chơi: Chơi đơn / chơi mạng Chơi mạng thông qua hệ thống: Local network / Internet Số...

Blind Souls

8.000
0xem

Blind Souls

0xem
8.000
Số lượng đĩa: 2 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: Ator Neba Hãng phát hành: Ator Neba Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 19-01-2016 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 6.0 / 10

Blood Bond – Into the Shroud

0xem
8.000
Số lượng đĩa: 2 DVD Thể loại: Phiêu lưu Hãng sản xuất: W.R.K.S Games Hãng phát hành: W.R.K.S Games Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 28-02-2019 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 6.2 / 10

Bombshell

8.000
0xem

Bombshell

0xem
8.000
Số lượng đĩa: 2 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: Interceptor Entertainment Hãng phát hành: 3D Realms Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 29-01-2016 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 5.9 / 10

Boo Bunny Plague

4.000
0xem

Boo Bunny Plague

0xem
4.000
Số lượng đĩa: 1 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: On The Level Game Studios Hãng phát hành: On The Level Game Studios Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 04-09-2014 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 6.2 / 10

Call of Duty: Advanced Warfare

0xem
36.000
Số lượng đĩa: 9 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: Sledgehammer Games Hãng phát hành: Activision Blizzard Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 04-11-2014 Chế độ chơi: Chơi đơn / chơi mạng Chơi mạng thông qua hệ thống: Internet Điểm đánh...

Call of Duty: Black Ops III

0xem
40.000
Số lượng đĩa: 10 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: Treyarch Hãng phát hành: Activision Blizzard Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 06-11-2015 Chế độ chơi: Chơi đơn / chơi mạng Chơi mạng thông qua hệ thống: Internet / split screen...

Call of Duty: Infinite Warfare

0xem
48.000
Số lượng đĩa: 12 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: Infinity Ward Hãng phát hành: Activision Blizzard Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 04-11-2016 Chế độ chơi: Chơi đơn / chơi mạng Chơi mạng thông qua hệ thống: Internet Điểm đánh...

Clocker

4.000
0xem

Clocker

0xem
4.000
Số lượng đĩa: 1 DVD Thể loại: Phiêu lưu, Nhập vai - RPG Hãng sản xuất: Wild Kid Games Hãng phát hành: indienova Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 15-02-2019 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 6.0 / 10

Crimson Metal Redux

4.000
0xem

Crimson Metal Redux

0xem
4.000
Số lượng đĩa: 1 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: Madbox Entertainment Hãng phát hành: Madbox Entertainment Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 05-05-2017 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 6.9 / 10

Crying is not Enough

8.000
0xem

Crying is not Enough

0xem
8.000
Số lượng đĩa: 2 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Kinh dị Hãng sản xuất: Storyline Team Hãng phát hành: Storyline Team Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 19-06-2018 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 8.2 / 10

Cyborg Invasion Shooter 3: Savior Of The World

0xem
4.000
Số lượng đĩa: 1 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: Tero Lunkka, BlackThug Hãng phát hành: Tero Lunkka Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 11-03-2019 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 7.0 / 10

Dance of Death: Du Lac & Fey

0xem
8.000
Số lượng đĩa: 2 DVD Thể loại: Phiêu lưu Hãng sản xuất: Salix Games Ltd, Tea Clipper Games Ltd Hãng phát hành: Salix Games Ltd Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 05-04-2019 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 6.2 / 10

Darksiders III

32.000
0xem

Darksiders III

0xem
32.000
Số lượng đĩa: 8 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Nhập vai Hãng sản xuất: Gunfire Games Hãng phát hành: THQ Nordic Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 27-11-2018 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 8.3 / 10 NOTE: Bản của Vi...

Dead Cells

4.000
0xem

Dead Cells

0xem
4.000
Số lượng đĩa: 1 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: Motion Twin Hãng phát hành: Motion Twin Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 07-08-2018 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 7.8 / 10 NOTE: Bản của vitinhngocphuoc.com là bản...

Deadlight: Director’s Cut

0xem
4.000
Số lượng đĩa: 1 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: Tequila Works Hãng phát hành: Deep Silver / Koch Media Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 21-06-2016 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 9.1 / 10

Devil May Cry 5

40.000
0xem

Devil May Cry 5

0xem
40.000
Số lượng đĩa: 10 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: CAPCOM Co., Ltd. Hãng phát hành: CAPCOM Co., Ltd. Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 08-03-2019 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 8.5 / 10

Disney Infinity 3.0

12.000
0xem

Disney Infinity 3.0

0xem
12.000
Số lượng đĩa: 3 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: Avalanche Software Hãng phát hành: Disney Interactive Studios Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 29-11-2015 Chế độ chơi: Chơi đơn / chơi mạng Chơi mạng thông qua hệ thống: Internet Điểm...

Distortions

8.000
0xem

Distortions

0xem
8.000
Số lượng đĩa: 2 DVD Thể loại: Hành động, Phiêu lưu Hãng sản xuất: Among Giants Hãng phát hành: Among Giants Ngôn ngữ: English Ngày phát hành: 03-03-2018 Chế độ chơi: Chơi đơn Điểm đánh giá: 8.0 / 10

Đăng ký nhận tin

Liên kết

Liên hệ

Địa chỉ:
location 20C Phạm Vấn P. Phú Thọ Hòa Q. Tân Phú TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
phone 0903 880 565 - 01266 356 707
Email
mail lamngocphuoc@gmail.com

Bản đồ